Služby
- Účetní poradenství

- Vedení účetnictví

- Vedení daňové evidence

- Mzdové účetnictví

- Zpracování veškerých daňových přiznání

- Zprostředkování daňového poradenství

- Zprostředkování služeb advokáta

- Zastupování na úřadech

- Zajištění auditu účetní závěrky, pohledávek, závazků a vkladů do společnosti